• Pole Magnetyczne

    Zastosowanie zmiennych pól magnetycznych, dzięki lepszemu natlenieniu i ukrwieniu tkanek, daje też znakomite przyspieszenie gojenia, zarówno tkanek twardych, jak i miękkich. Stosowanie terapii przyspiesza gojenie ran, złamań, poprawia też wygląd blizn. Ostatnie z zastosowań zmiennego pola magnetycznego, potwierdzone już badaniami, to lekooporna depresja.
     
    Wskazania
    opóźniony zrost kostny; staw rzekomy; osteoporoza; choroba zwyrodnieniowa stawów; RZS; owrzodzenia i zmiany troficzne podudzi; infekcje bakteryjne skóry i tkanek miękkich; bliznowce; stan po udarze mózgu; migrena i bóle naczyniowe głowy; zaburzenia czynności nerwów czaszkowych i obwodowych; stwardnienie rozsiane; choroby infekcyjne rogówek; zanik nerwu wzrokowego; nadciśnienie tętnicze; choroba niedokrwienna serca; zaburzenia rytmu serca; nadwrażliwe jelito grube; przewlekłe zapalenia trzustki